Stephanus bérlet

Online jegyrendelés | Online bérletrendelés

Stephanus IV.

2025 április 26 18:00

Bár Mozart operái között először talán A Varázsfuvola, a Figaro házassága vagy a Don Giovanni jut eszünkbe, Mozart sokáig „Meine große Oper – Az én nagy operám” néven emlegette az Idomeneót. Megvolt erre az oka, hiszen bár apja intenciójára már gyerekkorában is írt operákat, ez volt az első olyan mű, amelyben elkezdte kezébe venni az irányítást – mint azt a történelem megmutatta, nemcsak a saját operája, hanem az egész operairodalom fejlődése felett. Az Idomeneo történte sok tekintetben fontos dokumentum. Egyrészt klasszikus opera seria, olaz nyelven és antik történettel, másrészt ez volt az első olyan Mozart-opera, amelynek megalkotása kapcsán az akkor 24 éves Mozart komolyan beleszólt a szövegkönyv megírásába, és heves vitái támadtak az énekesekkel is, akik természetesnek vették, hogy a szerző az ő kényelmüket szolgálja, Amiről már itt is meggyőződhetünk, az Mozart srámaéréke. Már a nyitány is szakít a barokkos és olaszos hagyományokkal, és elsősorban a srámát helyezi előtérbe, és később is a arakter- és érzelemábrázolásvan első helyen, nem pedig az öncélú virtuozitás vagy az előre gyártott formai konvenciók uralma. És bár ,,az operák operáját" a Figaróban vagy a Don Giovanniban írta meg, az odavezető út fontos mérföldköve volt az Idomeneo, melyet mára méltatlanu elfeledtek.

Együttműködő partner: Haydeneum - Magyar Régizenei Központ Alapítvány

A Haydeneum támogatója a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.